Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

De Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) is een subsidie voor mkb-ondernemingen die veel energie verbruiken. De TEK is een tijdelijke tegemoetkoming in de kosten, zodat mkb-ers ruimte krijgen om in de tussentijd het bedrijfsmodel toekomstbestendiger te maken. Bijvoorbeeld door verduurzamingsmaatregelen te nemen.

Doelgroep van de TEK

De TEK subsidie is bedoeld voor energie-intensieve mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% bedragen t.o.v. de jaaromzet.
In bepaalde situaties wordt een stichting of vereniging ook aangemerkt als mkb-onderneming. Dit kan het geval zijn als de organisatie een economische activiteit verricht (op de markt actief is).

Subsidievoorwaarden TEK

  • De onderneming voldoet aan de Europese mkb-definitie. Voor de TEK wordt de mkb-toets van de EU (Europese Commissie) gehanteerd.
  • De onderneming is voor 31 december 2022 ingeschreven in het Handelsregister van de KVK;
  • De onderneming is een energie-intensieve mkb-onderneming, waarbij minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten (energie-intensiteitseis).
  • Het energiecontract staat op naam van de onderneming.

Subsidiehoogte TEK

De subsidiehoogte van de TEK is maximaal € 160.000.

Over de energiekosten boven de vastgestelde drempelprijs wordt 50% subsidie verleend. Dit is een voorlopige tegemoetkoming. De subsidiehoogte van de TEK wordt achteraf definitief vastgesteld.

Voor TEK gelden maximum bedragen per m3 gas en kWh elektriciteit. mkb-ondernemingen ontvangen alleen subsidie als de modelprijs van 2023 hoger is dan € 1,19/m³ voor gas en € 0,35/kWh voor elektriciteit.

Openstelling van de TEK

De TEK zal waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2023 worden opengesteld. Vervolgens kan met terugwerkende kracht subsidie worden aangevraagd voor de periode van 1 november 2022 tot 31 december 2023.

Subsidie voor verduurzamingsmaatregelen

De TEK-subsidie kan ademruimte geven, maar is geen structurele oplossing. Energiesubsidie Nederland adviseert om verduurzamingsmaatregelen (energiebesparend en/of opwekkend) te treffen zodat de energiekosten van uw onderneming structureel omlaag gaan. Ook voor deze investeringen in de verduurzaming van uw onderneming bestaan subsidiekansen!

Ondersteuning nodig bij uw TEK-aanvraag?

Energiesubsidie Nederland is gespecialiseerd in het aanvragen van de energiesubsidies, waaronder de TEK-regeling. Kunt u ondersteuning gebruiken bij de aanvraag? Neem dan contact met ons op.
Energiesubsidie Nederland
Verduurzamen mét subsidie
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn