Subsidieregelingen voor zonnepanelen

Wist u dat er meerdere landelijke energiesubsidieregelingen bestaan voor  zonnepanelen? Dit zijn generieke regelingen die toegankelijk zijn voor organisaties is heel Nederland. Daarnaast zijn er provinciale energiesubsidies beschikbaar voor energie-investeringen.

Op deze pagina vermelden wij de subsidieregelingen voor zonnepanelen en de belangrijkste verschillen per regeling. Meestal is een van de drie regelingen van toepassing.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

De Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) is bedoeld voor particulieren en zakelijke gebruikers die investeren in kleinschalige energiemaatregelen, zoals zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen.

Voor zonnepanelen geldt binnen de ISDE dat het systeem aangesloten moet worden op een kleinverbruikaansluiting (maximaal 3x80 ampère) en dat het systeemvermogen (ook wel piekvermogen genoemd) minimaal 15 kWp bedraagt. Het netto eigen verbruik in het voorgaande jaar moet minimaal 50.000 kWh zijn.

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Het doel van het Stimuleringsregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) is het stimuleren van energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen en CO2-reductie. De SDE++ is onder andere bedoeld voor zonnepanelen projecten (zon-pv systemen).

Voor een zonnepanelenproject geldt dat deze aangesloten wordt op een grootverbruikaansluiting (groter dan 3x80 ampère) en dat het systeemvermogen/piekvermogen minimaal 15 kWp bedraagt.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is bedoeld voor ondernemers die investeren in energiebesparende of -opwekkende bedrijfsmiddelen. De EIA is van toepassing op ongeveer 300 verschillende bedrijfsmiddelen, waaronder ook zonnepanelen

De belangrijkste voorwaarde voor zonnepanelen is dat het systeem wordt aangesloten op een kleinverbruikaansluiting (maximaal 3x80 ampère) en het systeemvermogen/piekvermogen meer dan 15 kW bedraagt. Het pv-systeem dient ook aangesloten te worden op het elektriciteitsnet.

Provinciale subsidie voor zonnepanelen

Verscheidene provincies verstrekken subsidie voor energie-investeringen. Zonnepanelen / pv-systemen kwalificeren soms ook voor deze provinciale energiesubsidies (zie de link voor een overzicht).

Subsidie voor zonnepanelen aanvragen?

U overweegt te investeren in zonnepanelen en bent benieuwd welke regeling het best passend en wat een subsidieaanvraag kan opleveren? Of u wilt direct een subsidieaanvraag in gang zetten? Neem in beide gevallen snel contact met ons op.

Vul het onderstaande contactformulier in en wij nemen contact met u op.

Energiesubsidie Nederland
Verduurzamen mét subsidie
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn