Subsidie energieadvies of energieonderzoek

De landelijke en decentrale overheid kan subsidie verstrekken aan bedrijven voor het inzichtelijk maken van kansen met betrekking tot energiebesparing of energieopwekking binnen het bedrijfspand of bedrijfsproces.

De onderstaande subsidieregelingen zijn (onder andere) bedoeld ter stimulering van een energieadvies of energieonderzoek.

Subsidie advies en ondersteuning verduurzamings-maatregelen MKB (SVM)

De Subsidieregeling advies en ondersteuning verduurzamings-maatregelen MKB (SVM) is bedoeld voor bedrijven die stappen willen zetten in het verduurzamen van hun bedrijfspand en/of productieproces. Zij kunnen subsidie ontvangen voor begeleiding bij het inzichtelijk maken van de verduurzamingsmogelijkheden en voor het zetten van concrete stappen. 

Energie Investeringsaftrek (EIA)

De kosten van een energieonderzoek kunnen in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Ondernemers kunnen deze kosten in mindering brengen op de fiscale winst, wanneer het onderzoek gepaard gaat met een concrete energiebesparende maatregel. Win-win: u bespaart niet alleen op de energiekosten maar verlaagt ook de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Provinciale en gemeentelijke subsidies

Verscheidene provincies en gemeenten verstrekken subsidie voor energieadvies of -onderzoek waarmee de haalbaarheid van energiebesparende of -opwekkende maatregelen wordt onderzocht.

  

Subsidie voor energieadvies aanvragen?

Wilt u oriënteren op de mogelijkheden om energie te besparen of op te wekken? Mogelijk komt uw bedrijf in aanmerking voor een subsidie voor energieadvies of energieonderzoek. 

Neem contact met ons ons op voor een vrijblijvende subsidiescan door het onderstaande contactformulier in te vullen.


Zoekt u een energieadviseur?

Energiesubsidie Nederland beschikt over een breed netwerk van specialisten. Zoekt u een energieadviseur die de mogelijkheden voor uw onderneming inzichtelijk kan maken? Neem dan contact met ons op.

Energiesubsidie Nederland
Verduurzamen mét subsidie
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn