Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) 2023

Het doel van het Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) is het stimuleren van energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen en CO2-reductie. De SDE++ is onder andere bedoeld voor zonnepanelen projecten (zon-pv systemen).

De SDE++ is momenteel gesloten. Het is wel mogelijk voorbereidingen te treffen voor uw aanvraag.

Werkwijze en categorieën SDE++ 2023

De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat gebruikers van de regeling subsidie ontvangen tijdens de periode dat zij een energie-installatie in gebruik hebben (de exploitatieperiode). De hoogte van de subsidie hangt af van de hoeveelheid werkelijk geproduceerde hernieuwbare (duurzame) energie of verminderde CO2-uitstoot.

De SDE++ 2023 heeft 5 hoofdcategorieën waaronder verschillende technieken vallen. U kunt binnen deze technieken subsidie aanvragen voor verschillende categorieën. Subsidie kan worden verstrekt voor:

  • de productie van hernieuwbare elektriciteit (via zon, wind, waterkracht en osmose) aan een producent van hernieuwbare elektriciteit, om gedurende een bepaalde periode het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van deze hernieuwbare elektriciteit en de relevante gemiddelde marktprijs van elektriciteit geheel of gedeeltelijk te compenseren;
  • de productie van hernieuwbaar gas (uit biomassa) aan een producent van hernieuwbaar gas om gedurende een bepaalde periode het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van dit hernieuwbare gas en de relevante gemiddelde marktprijs van gas geheel of gedeeltelijk te compenseren;
  • de productie van hernieuwbare warmte (via biomassa, compostering champost, geothermie of zonthermie) aan een producent van hernieuwbare warmte om gedurende een bepaalde periode het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van deze hernieuwbare warmte en de relevante gemiddelde marktprijs van warmte geheel of gedeeltelijk te compenseren;
  • de vermindering van broeikasgas (via CO2-arme warmte systemen/technieken of CO2-arme productie systemen/technieken) aan een producent die een productie-installatie voor de vermindering van broeikasgas in stand houdt, om gedurende een bepaalde periode het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van deze vermindering van broeikasgas en de gemiddelde kostprijs van uitstoot van broeikasgas geheel of gedeeltelijk te compenseren.

Werkwijze SDE++

Organisaties die investeren in energie-opwekkende technieken die het voordeligst energie kunnen opwekken en daardoor het best kunnen concurreren met grijze energie, kunnen in fase 1 subsidie aanvragen. Voor organisaties die energie willen opwekken met duurdere technieken is het interessanter om in fase 2 of fase 3 de SDE+ subsidie aan te vragen. 

De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Het kan vanwege de hoogte van het subsidiebedrag interessant lijken om in fase 3 in plaats van fase 2 een SDE++ aanvraag in te dienen, echter loopt de aanvragen daarbij het risico dat het budget reeds is uitgeput. Energiesubsidie Nederland kan u adviseren over het juiste moment van aanvragen (de hoogte van de aan te vragen subsidie).

Subsidiebudget, bijdrage en aanvraagtijdvak SDE++

Het beschikbare subsidiebudget voor de SDE++ 2022 is € 13 miljard. De hoogte van de bijdrage hangt af van de productiecategorie/technologie en de hoogte van het inschrijftarief.

De ronde van 2022 was opengesteld van 28 juni 2022 (09:00 uur) t/m 6 oktober 2022 (17:00 uur). Tijdens deze periode wordt het tijdvak in 5 fases opengesteld. De fases kennen een fasegrens (een maximumbedrag in €/ton CO2 waarop ingeschreven kan worden.

Fase

Openstelling

Fasegrens €/ton CO2

Fase 1

28 juni - 11 juli

65

Fase 2

 11 juli - 29 aug

75

Fase 3

29 aug - 12 sept

105

Fase 4

12 sept - 26 sept

165

Fase 5

26 sept - 6 okt

300

De bovenstaande informatie wordt geactualiseerd zodra er meer informatie bekend is over de SDE++ openstelling voor 2023.

SDE++ 2023 aanvragen?

Wilt u duurzame energie gaan produceren en daarmee naast de reguliere besparing tevens een subsidievoordeel ontvangen? Wellicht is de SDE++ interessant voor u. Neem dan contact met ons op voor een subsidiescan, of vul het onderstaande contactformulier in.

Energiesubsidie Nederland
Verduurzamen mét subsidie
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn