Subsidies voor duurzame energieproductie 

Organisaties die investeren in de productie van duurzame energie (energie-opwekkende installaties) kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Voorbeelden van energie-opwekkende installaties zijn: zonnepanelen, zonnecollectoren, windmolens, aardwarmtesystemen en biomassa-installaties. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen investeringssubsidies en exploitatiesubsidies. Een investeringssubsidie is een subsidie die wordt verstrekt voor de aanschaf van de energie-opwekkende installatie (de kosten van aankoop en ingebruikname). Een exploitatiesubsidie daarentegen wordt verstrekt op basis van de de exploitatie (de benutting) van het systeem.

Subsidies duurzame energie voor bedrijven

Subsidie duurzame energie sportverenigingen

  • Subsidieregeling Energiebesparing Sportaccommodaties
Energiesubsidie Nederland
Verduurzamen mét subsidie
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn