Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Vamil - Fiscaal voordeel op milieuvriendelijke investeringen

Het doel van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) 2023 is om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te bevorderen.

Ondernemers kunnen de MIA 2023 aanvragen voor bedrijfsmiddelen die betrekking hebben op een zestal milieu thema's:

  1. Grondstoffen- en watergebruik;
  2. Voedselvoorziening en landbouwproductie;
  3. Mobiliteit;
  4. Klimaat en lucht;
  5. Ruimtegebruik;
  6. Gebouwde omgeving.

Daarnaast kan de MIA worden toegepast op milieuadvies. Dit vindt plaats door de kosten van een milieuadvies toe te rekenen aan de investeringskosten van de milieu-investering waarop het milieuadvies betrekking heeft.

De MIA kan gecombineerd worden met de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en is ook mogelijk voor investeringen op Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba).

Belangrijkste voorwaarden MIA 2023

Voor de MIA gelden de volgende voorwaarden:

  • Het bedrijfsmiddel moet nieuw zijn; tweedehands bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor de MIA.
  • De investering moet in overeenstemming zijn met de bestemming die voor die bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan is aangegeven in de Milieulijst (zie hieronder).
  • Het investeringsbedrag bedraagt minimaal € 2.500.
  • De MIA-aanvraag wordt ingediend binnen drie maanden na de datum van opdrachtbevestiging.

Afhankelijk van het bedrijfsmiddel gelden specifieke voorwaarden. Deze staan vermeld in de Milieulijst.

De Milieulijst 2023

De Milieulijst 2023 bevat de bedrijfsmiddel omschrijvingen die in aanmerking komen voor de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en/of Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

De lijst is via de MIA-zoekfunctie te raadplegen. Lees ook over de wijzigingen in de Milieulijst 2023.

Budget & bijdrage

Voor de MIA is in 2023 een budget van € 192 miljoen beschikbaar. 

Het geldende aftrekpercentage (45%, 36% of 27%) hangt af van de milieuvoordelen die de investering met zich meebrengt. Het investeringsbedrag moet minimaal € 2500 bedragen. 

Let op: een MIA-aanvraag moet binnen drie maanden na het aangaan van de verplichtingen zijn ingediend.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) aanvragen?

Energiesubsidie Nederland is gespecialiseerd in het namens bedrijven aanvragen van de MIA en Vamil. Wilt u de MIA 2023 aanvragen? 

Neem contact met ons op voor een Subsidiescan, of vul het onderstaande formulier in.

Energiesubsidie Nederland
Verduurzamen mét subsidie
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn