Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) 2023

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huishoudens en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en kan de CO2-uitstoot worden teruggedrongen. 

De Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) is bedoeld voor particulieren en zakelijke gebruikers die investeren in kleinschalige energiemaatregelen, zoals zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen.

Subsidie kan worden aangevraagd voor een investering of combinatie van investeringen die bestemd is voor:

a. de productie van duurzame energie;
b. energiebesparende isolatiemaatregelen; of
c. de aansluiting op een warmtenet.

ISDE voor productie duurzame energie

Voor de productie van duurzame energie kan subsidie worden aangevraagd voor de investering in de volgende systemen:

 • Warmtepomp: een ruimteverwarmingstoestel of een waterverwarmingstoestel. Lees meer over de voorwaarden voor de ISDE warmtepomp;
 • Zonneboiler voor warmteopwekking;
 • Zonnepanelen: een pv-installatie die wordt geplaatst op of aan een gebouw bestaande voor de productie van hernieuwbare elektriciteit uit zonlicht via fotovoltaïsche zonnepanelen;
 • Windturbine: een installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met één of meer windturbines in een daarvoor bestemd gebied.

Voor de systemen gelden afzonderlijke voorwaarden en criteria. Klik op de links hierboven voor meer informatie.

Budget & bijdrage ISDE 2023

Het totale ISDE budget voor 2023 is € 380 miljoen. 

De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het type bedrijfsmiddel en de energieprestatie. In de praktijk betekent dit dat de hoogte van het subsidiebedrag per merk en type kan verschillen.

Belangrijkste voorwaarden ISDE

De voorwaarden van de ISDE verschillen voor de zakelijke markt en voor particulieren. Daarnaast gelden er verschillende voorwaarden per apparaattype. Hieronder hebben wij de basisvoorwaarden vermeld voor organisaties (voor particulieren gelden afwijkende voorwaarden).

 • Let op: U mag nog geen koopovereenkomst zijn aangegaan wanneer u subsidie aanvraagt;
 • Het apparaat wordt in Nederland geïnstalleerd;
 • U bent eigenaar van de investering;
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de subsidievaststelling verwijderen;
 • U neemt het apparaat binnen 24 maanden na de goedkeuring (verlening) van de subsidie in gebruik;
 • Er kan voor meer dan 1 apparaat subsidie worden aangevraagd, er moet dan wel per categorie een aanvraag worden ingediend;
 • Ook zakelijke partijen uit het buitenland kunnen in aanmerking komen voor de subsidie.

Per 1 juli 2017 kunnen ook gemeenten, provincies en openbare lichamen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak ISDE subsidie aanvragen.

ISDE subsidie aanvragen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op, per e-mail of via het onderstaande contactformulier. Energiesubsidie Nederland kan het aanvraagtraject op basis van no-cure, no-pay verzorgen.

Energiesubsidie Nederland
Verduurzamen mét subsidie
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn