Subsidie Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Bent u een energiecoöperatie of vereniging van eigenaars (VvE)? En wilt u hernieuwbare (duurzame) elektriciteit uit zonne-energie, windenergie of waterkracht opwekken? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE).

Hoe werkt de SCE subsidieregeling?

De SCE is een exploitatiesubsidie en dat houdt in dat de subsidie wordt uitgekeerd in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh. De werking is vergelijkbaar met de SDE++, eveneens een exploitatiesubsidie.

Elk jaar stelt subsidieverstrekker RVO per type installatie basisbedragen vast. Het basisbedrag is het bedrag per geproduceerde kWh, dat nodig is om de installatie rendabel te maken. Het basisbedrag van het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend, geldt voor de hele subsidieperiode van 15 jaar. Daarmee heeft u dus langdurige zekerheid over het rendement op de investering.

De subsidie per kWh is het verschil tussen het basisbedrag en het correctiebedrag. Het correctiebedrag is de marktprijs voor energie. Als de energieprijs stijgt, ontvangt u minder subsidie en als de energieprijs daalt, ontvangt u meer subsidie. De basisenergieprijs is de ondergrens van het correctiebedrag.

De leden (particulieren of bedrijven) en de installatie moeten woonachtig of gevestigd zijn binnen de aangevraagde postcoderoos. De postcodekaart van Nederland bepaalt het postcoderoosgebied. Met de Postcodeviewer kunt u uw postcoderoos bepalen.

Een voorbeeld: het zonnedak staat in een bepaald 4-cijferig postcodegebied. Alle deelnemers moeten ofwel in datzelfde postcodegebied wonen, of in één van de aangrenzende postcodegebieden. U kunt de productie-installatie in het midden van de postcoderoos realiseren of in één van de 'blaadjes' van de roos. In dat laatste geval noemen we dit ook wel de postcoderups. De deelnemers moeten allemaal binnen de vastgestelde postcoderoos wonen of gevestigd zijn. Bedrijven die in de postcoderoos gevestigd zijn, mogen als lid in de energiecoöperatie meedoen, onder de voorwaarde dat ze een kleinverbruikersaansluiting hebben.

RVO heeft op 17 februari 2022 een webinar georganiseerd over de SCE. Hieronder kunt u het webinar terugkijken:


Voorwaarden van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Voor de SCE gelden algemene en specifieke voorwaarden. De algemene voorwaarden waaraan voldaan moet worden, zijn:

  • De leden (particulieren of bedrijven) en de installatie moeten woonachtig of gevestigd zijn binnen de aangevraagde postcoderoos.
  • U heeft voorafgaand aan de subsidieaanvraag een haalbaarheidsstudie uitgevoerd of laten uitvoeren;
  • Verplichte vergunningen zijn definitief verleend op het moment van de subsidieaanvraag;
  • Bent u geen eigenaar van de locatie, dan heeft u toestemming van de locatie-eigenaar;
  • Elke productie-installatie is met één allocatiepunt op het net aangesloten;
  • U kunt maximaal één aanvraag indienen per openstellingsperiode per categorie productie-installaties;
  • U mag de productie-installatie niet vóór de indiening van uw aanvraag in gebruik nemen.
  • De geproduceerde energie moet door CertiQ van certificaten (garanties van oorsprong GVO) voorzien zijn om in aanmerking te komen voor subsidie.
  • Sluit u de productie-installatie aan op het elektriciteitsnet met een grootverbruikersaansluiting? Dan bent u verplicht om een transportindicatie mee te sturen.

Lees meer over de algemene voorwaarden, voorwaarden voor energiecoöperaties en voorwaarden voor Vereniging van Eigenaars (VvE).

Budget en budgetverdeling

Het budget voor de SCE in 2023 is € 150 miljoen. Er volgt jaarlijks een nieuwe openstellingsronde tot 1 april 2026.

De budgetverdeling gaat op volgorde van binnenkomst. Hierbij gaan wij uit van een volledige aanvraag die voldoet aan de eisen van de regeling. Is het budget op een bepaalde dag overtekend (er is dan voor meer budget aangevraagd dan er beschikbaar is)? Dan loten we binnen die dag. De loting bepaalt dan welke aanvragen voor subsidie in aanmerking komen.

De uitbetaling van de subsidievoorschotten start nadat u de installatie in gebruik is genomen en de installatie definitief is ingeschreven bij CertiQ.

SCE subsidie aanvragen?

Het aanvragen van de SCE is mogelijk van 9 januari 2023 t/m 1 november 2023 of zolang er budget beschikbaar is.

Het aanvraagproces van de SCE is complex en vraagt actieve projectbegeleiding. Energiesubsidie Nederland kan u ondersteunen bij de projectvoorbereiding en het opstellen van de subsidieaanvraag.

Neem contact met ons op voor meer informatie. Dat kan per email of door het onderstaande contactformulier in te vullen.

Energiesubsidie Nederland
Verduurzamen mét subsidie
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn