Subsidie Topsector Energieprojecten (TSE)

De subsidieregeling Topsector Energieprojecten (TSE) is een onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Via de TSE worden (combinaties van) industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten ondersteund. Hiermee draagt de overheid bij aan het realiseren van de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook wordt hiermee de Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart versterkt.

De TSE subsidies zijn bedoeld voor innovaties op het gebied van:

 • duurzame energieproductie;
 • energiebesparing;
 • flexibilisering van het energiesysteem, waaronder waterstof;
 • CO2-reductie in de industrie;
 • circulaire economie;
 • en aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.

De regeling Topsector Energieprojecten wordt ook wel Topsector Energie Subsidies genoemd, omdat de regeling feitelijk een kaderregeling is die bestaat uit meerdere paragrafen; de feitelijke subsidieregelingen die ondernemers kunnen aanvragen.

De Topsector Energie Subsidies bestaat uit de volgende subsidieregelingen:

 • Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+);
 • TSE Industrie studies en O&O;
 • Hernieuwbare energietransitie (HER+) (voorheen Hernieuwbare energie);
 • Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie;
 • Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI);
 • Geo-energie;
 • Waterstof;
 • TSE Gebouwde omgeving;
 • Systeemintegratie;
 • Energie en industrie: joint industry projects;
 • Wind op zee: R&D-projecten;
 • Energie en industrie: Early adopterprojecten;
 • Carbon capture, utilisation and storage (CCUS);
 • ERA-NET energieprojecten;
 • TSH Vliegtuigmaakindustrie.


Energiesubsidie Nederland
Verduurzamen mét subsidie
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn