Fiscale regelingen energie/milieu

Ondernemers die, via energiebesparende of milieuvriendelijke investeringen, bijdragen aan de doelstellingen van het energie- en klimaatbeleid, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een aantrekkelijk fiscaal voordeel. Het netto-voordeel kan oplopen tot wel 15% van het investeringsbedrag.

Energie-Investeringsaftrek (EIA)

Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. Lees verder over de EIA.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) stimuleert investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Via de MIA kunnen ondernemers tot 45% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Lees verder over de MIA.

Willekeurige Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. De willekeurige afschrijving is beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een liquiditeitsvoordeel. De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost speciaal voor kleine- en middelgrote ondernemers (MKB-ondernemers). Wanneer zij investeren in een bedrijfsmiddel dan mag van deze regeling gebruik worden gemaakt. Het kan bijvoorbeeld gaan om een laptop of computer, maar ook energie-investeringen kunnen onder de KIA vallen. Lees verder over de KIA.

Vragen over de fiscale regelingen?

Vul het contactformulier in en wij nemen contact met u op.

Energiesubsidie Nederland
Verduurzamen mét subsidie
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn